Ten onrechte intrekking anbi-status voor stichting vergelijkbaar met levensbeschouwelijke/spirituele instelling

Intro

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht?

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

Uitgave 2, 9 januari 2014> 2014/359

Ten onrechte intrekking anbi-status voor stichting vergelijkbaar met levensbeschouwelijke/spirituele instelling

Rechtbank Noord-Holland 13 augustus 2013, 12/05579, ECLI:NL:RBNHO:2013:11636

Belastingjaar/tijdvak 2012

Trefwoorden Maitreya, particulier belang Artikel 5b, AWR

Samenvatting

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out