NTFR 2016/3002 Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist

NTFR 2016/3002 Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist - Page 2

Wetsartikelen

AWR-art. 5b

Auteur

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

dr. D. Molenaar

ECLI

ECLI:NL:HR:2016:2666

Formele relaties

In cassatie op : NTFR2015/2637, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen

Datum publicatie

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out