NTFR 2017/1515 Anbi-status stichting voor zendelingenwerk terecht ingetrokken, omdat niet aan kwantitatieve toets is voldaan

NTFR 2017/1515 Anbi-status stichting voor zendelingenwerk terecht ingetrokken, omdat niet aan kwantitatieve toets is voldaan - Page 4

Ik begrijp deze gedachtegang eerlijk gezegd niet. In dit geval is het duidelijk dat het zendingswerk in het algemeen belang is en waarom zou een geoormerkte gift dan niet ook in het algemeen belang zijn? Waarom zou die gift zonder directe bestemming aan de stichting gegeven moeten worden, waarna het bestuur beslist welke zendeling ondersteuning krijgt? De stichting maakt het mogelijk dat de zendelingen hun algemeen nuttige werk kunnen doen en zoekt daar bijdragen voor; dan worden die naar mijn mening ook in het algemeen belang gedaan. De ondersteuning van de zendelingen is niet in hun particuliere belang maar juist in het algemeen belang.

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

De rechtbank beslist wel op een juiste manier dat het bij de kwantitatieve toets van meer dan 10% algemeen belang niet gaat om het tijdsbeslag van de activiteiten, maar om de hoogte van de uitgaven. Dit staat zo in de parlementaire behandeling van de Geefwet (zie

r.o. 15 van de uitspraak). Daarmee is het belangrijker dat de geoormerkte giften 39% van de uitgaven uitmaakten dan dat daar slechts 2% van de tijd aan werd besteed.

[1] Dr. D. Molenaar is werkzaam bij All Arts Belastingadviseurs en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

x

Hi!
I'm Ella

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out